Dzisiaj: Wtorek 07 lutego 2023

Informacja dla partnerów Programu

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 4 =
Link
4 + 4 =

Informacja dla partnerów Programu „Rodzina +4”

Zwracamy się do Państwa z propozycją włączenia się w piotrkowski Program Rodzina +4, którego celem jest promocja modelu rodzin wielodzietnych oraz wsparcie takich rodzin na terenie naszego miasta. Decydując się na przystąpienie do Programu nie tylko zyskacie Państwo stałych klientów, ale macie Państwo szansę na wykreowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy, uczestnicząc w tych szlachetnych działaniach.
Mają one na celu:
1)    promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych
2)    umacnianie rodziny i wspieranie realizacji funkcji rodziny wieloletniej;
3)    promowanie form pieczy zastępczej;
4)    poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych;
5)    zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych;
6)    zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu, edukacji i opieki nad dzieckiem.
Powyższe działania podejmowane są przez Samorząd Piotrkowa Trybunalskiego. Liczymy również na zaangażowanie przedsiębiorców z terenu naszego miasta.
Aby stać się partnerem Programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miasta osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz zgłoszeniowy.  W formularzu tym określicie Państwo proponowane zniżki, zakres towarów i usług nimi objętych i okres udziału w Programie. Pracownicy Urzędu podpiszą z Państwem porozumienie dotyczące partnerstwa w Programie, przygotowane na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Otrzymacie Państwo materiały do oznakowania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Informacje o udziale w programie możecie Państwo wykorzystywać i zamieszczać we wszelkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych. Również w materiałach informacyjnych dotyczących programu, jak i na stronie internetowej www.piotrkow.pl umieszczona będzie informacja o Państwa udziale w Programie i rodzaju udzielanych zniżek.
Jesteśmy przekonani, że propozycja spotka się z Państwa dużym zainteresowaniem.
Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 44 732 77 81, 44 732 77 83. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Pliki do pobrania:
- Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Programu „Rodzina+4”,
- Wzór Karty Programu „Rodzina +4”,
- Wzór porozumienia z Partnerami Programu „Rodzina +4”,
- Uchwała Nr XXXI/617/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Rodzina +4”.