Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 2 =
Link
9 + 2 =

Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Piotrkowa Trybunalskiego, stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i powstania nowych miejsc pracy.
Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej to wyznaczone tereny inwestycyjne, które w celu zachęcenia potencjalnych inwestorów, objęte zostały preferencyjnymi stawkami dzierżawy.
Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za 1 m2 powierzchni.
Okres dzierżawy wynosi 10 lat.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Strefy określa Regulamin Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (do pobrania poniżej).
W skład PSAG wchodzą następujące obszary:

Załączniki artykułu