Teren PSAG przy ul. Wojska Polskiego 264 ponownie do wydzierżawienia

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =
wp264
Nieruchomość o pow. 0,9509 ha, zlokalizowana jest w zachodniej części miasta. Stanowi teren Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej i objęta jest preferencyjną stawką dzierżawy - 0,10 zl/m2 m-cznie. Okres dzierżawy wynosi 10 lat. Pełna infrastruktura techniczna dostępna jest w ul. Wojska Polskiego.

Na terenach PSAG dopuszcza się działalność produkcyjną oraz usługową z wyłączeniem handlu jako działalności podstawowej, wyjątek stanowi branża motoryzacyjna i maszynowa, dla których taka działalność jest dopuszczalna.

Poza nieruchomością przy ul. Wojska Polskiego 264, do przetargu przygotowane są również dwa inne tereny PSAG przy ul. Dalekiej i ul. Daleka/Wierzeje

Planowany termin przetargów - 18 października 2020 r.
 


 
← powrót