Dzisiaj: Piątek 27 stycznia 2023

Laureat „Nobla” w MBP

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =
majewski - Kopia (1280x960)
Laureat Nagrody KLIO, zwanej „Noblem dla historyków”, piotrkowianin Marcin Łukasz Majewski będzie gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Jerozolimska 29).
Spotkanie, podczas którego autor będzie opowiadał o swojej książce „Wołyń. Komunizm, nacjonalizm, terroryzm” rozpocznie się w czwartek (14.01) o godzinie 17.00.

"Marcin Łukasz Majewski na podstawie przeprowadzonych badań przedstawił w swojej książce rozwój antypaństwowej działalności nielegalnych ukraińskich organizacji na Wołyniu, zagrażającej bezpieczeństwu państwa, w latach 1928-1938, a więc w czasie pełnienia obowiązków wojewody wołyńskiego przez Henryka Józewskiego. Szczegółowo opisał antypaństwowe akcje podejmowane przez komunistów, jak i nacjonalistów ukraińskich oraz reakcje na nie władz wojewódzkich" – można przeczytać w przedmowie do publikacji, którą przygotował prof. dr. hab. Władysław Filar.
………………………………………………………………
Marcin Łukasz Majewski, urodzony 21.06.1988r. w Piotrkowie Trybunalskim, doktorant w Instytucie Historii Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się problemem mniejszości narodowych w Polsce w latach 1918-1945 ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa wołyńskiego, a także historią Piotrkowa Trybunalskiego.
Autor kilkunastu artykułów dotyczących kwestii mniejszościowych w II Rzeczpospolitej i historii powiatu piotrkowskiego m.in. „Rozwój i działalność UNDO w województwie wołyńskim w latach 1928-1938”; „Sprawa rewindykacji kościoła podominikańskiego w Kozinie”, „Ukraińska emigracja polityczna w powiecie piotrkowskim w latach 1920-1939”, „O właściwy model polityki narodowościowej. Formowanie się koncepcji asymilacji państwowej obozu sanacyjnego po przewrocie majowym”, „Między rządami socjalistów a dominacją endecji. Początki OZN  w powiecie piotrkowskim”, „Polsko-ukraiński konflikt pamięci w świetle artykułów Kuriera Galicyjskiego”.
← powrót