Dzisiaj: Wtorek 19 paździenika 2021

Aktualności

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza
Wykaz  nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy  ul.  Gościnnej 16
 
Wykaz zabudowanej części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dworskiej.
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wiślanej 12
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul.  Przemysłowej 34c
 
Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do wydzierżawienia na 10 lat, w drodze publicznego pisemnego przetargu nieograniczonego położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej, w granicach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul.  Ks. P. Skargi 4 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Doroszewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.
 
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Działkowej 20 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącym współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z ułamkową częścią gruntu.