Aktualności

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie, na okres 29 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 20.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 198/200 i ul. Spacerowej 141/143 - na zasadach programu "Działka pod budowę domu za 50% ceny".
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym  na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonych  w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 198/200 i ul. Spacerowej 141/143 – na zasadach programu „Działka pod budowę domu za 50% ceny”.
 
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału gminnego w nieruchomości położonej przy ul. Starowarszawskiej 17-ul. Pereca 11/13 - ul. Garncarskiej 18
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy  Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 26/28 – ul. Bugajskiej 26/28
 
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Miast Partnerskich
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karolinowskiej
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rolniczej