Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 1

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 1. 

Załączniki artykułu

← powrót