Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na lokal użytkowy przy Placu Czarnieckiego 9 / Zamkowa 2

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 4 =
Link
2 + 4 =
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunaslskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2. 
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunaslskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2. 
← powrót