Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Aktualności

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Zamurowej 16 - pow. 15,90 m2.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Zamurowej 16.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 29/31.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3 - 67,18 m2.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 5 - 40,15 m2.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 5 - 27,88 m2.
Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 5 - 20,44 m2
Wykaz lokalu użytkowego znajdującego sie w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 29/31 - pow. 27,30 m2. 
Wykaz lokalu użytkowego znajdującego sie w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Starowarszawskiej 6 - pow.  23,57 m2. 
Wykaz lokalu użytkowego znajdującego sie w budynku położonym w Piotrkowie Trybunalskim przy Sieradzkiej 8 - pow. 92,08 m2.