Aktualności

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
Wykaz Nr 18 z dn. 01.09.2021 r. dot. lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 1 o pow. 40,48 m kw.
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetragowym, położone na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Stronczyńskiego 4. 
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Starowarszawskiej 6. 
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulcy Słowackiego 1.
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Rembeka 1/5/ 25 Pułku Piechoty 18. 
Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2.
Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Zamurowej 16 - 27,02 m2.