Dzisiaj: Niedziela 05 lutego 2023

Zapraszamy przedsiębiorców na Polsko-Węgierskie Forum Gospodarcze

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 8 =
Link
1 + 8 =
Obraz1
24 marca br. w odbędzie się Polsko-Węgierskie Forum Gospodarcze, wydarzenie towarzyszyć będzie Międzynarodowym Targom Turystyki Kulinarnej.
Celem Forum jest budowa sieci współpracy handlowej i inwestycyjnej.
W charakterze prelegentów wystąpią przedstawiciele: Ambasady Węgier w Polsce, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., Krajowej Izby Gospodarczej oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz eksperci gospodarczy związani z rynkami międzynarodowymi.
Chcemy zapoznać zagranicznych przedsiębiorców i samorządowców z uwarunkowaniami prowadzenia działalności w Polsce oraz wskazać lokalnym przedsiębiorcom, możliwości i efektywne narzędzia ekspansji na rynkach zagranicznych.

Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w Forum, mogą zgłaszać swój udział telefonicznie  pod nr tel. 44 7321875 lub 44 7321841 do czwartku (23.03) do godz. 14.00  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.

← powrót