"System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach"

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 4 =
Link
9 + 4 =
Obraz1
29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.
 
Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Projekt SWO kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresowych trudnościach. 
Kryteria to:
  • spadek sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian,
  • istotne zmiany kadrowe mające wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależne od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotne zmiany prawne lub technologiczne w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszające konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
lub
  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynika, że przedsiębiorca spełnia definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Link do spotkania  29.06.2022 godz. 11.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
← powrót