Dzisiaj: Niedziela 27 listopada 2022

Program „Kierunek Sukces”

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 8 =
Link
5 + 8 =
kierunek-sukces---logo
Fundacja Empiria i Wiedza ogłosiła nabór wniosków na realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej.


Program „Kierunek Sukces” ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do:
- Podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
- Kształtowania umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
- Rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
 - Rozbudzania i wzmacniania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
 - Doskonalenia umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:
- organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
- wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
- porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu; - zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto, na warsztaty/szkolenia/spotkania edukacyjne realizowane w czasie Projektu;
- koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto;
- koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto.

O dofinansowanie mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, szkoły).

Termin składania wniosków: od 20.06.2022 r. do 31.07.2022 r.  https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces

W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Martą Janik, kontakt: e-mail: m.janik@piotrkow.pl, tel. 44 732 18 15.
← powrót