Pożyczka Rozwojowa dla firm

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
6159a0a13ace6
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (Pożyczka Rozwojowa).
 POŻYCZKA ROZWOJOWA
W ramach Funduszu udzielane są pożyczki: 
- w kwotach od 5 tys. do 800 tys. zł - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; 
- w kwotach od 5 do 70 tys. zł - dla mikro przedsiębiorców typu start-up (prowadzących działalność do 24 miesięcy); 
m.in. na wydatki w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz na rzecz niwelowania skutków COVID-19 i wsparcia płynności przedsiębiorstw z sektora MŚP (przykładowo: prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania).
 
O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, a inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. Standardowe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,53% w skali roku, przy okresie spłaty do 5 lat. Oprocentowanie rynkowe od 1,13% do 7,03% - w zależności od ratingu firmy oraz zabezpieczeń). Więcej informacji w Regulaminie Funduszu Pożyczkowego oraz tabeli oprocentowania pożyczki.

Pożyczka ma charakter rozwojowy i nie może zostać przeznaczona na: 
- spłatę zobowiązań finansowych w innych instytucjach finansowych, 
- zapłatę przeterminowanych faktur i zobowiązań wobec dostawców, 
- bieżące płatności firmy (m.in. ZUS, US, podatki, czynsze, wynagrodzenia itp.).

Uwaga:
na chwilę obecną pożyczki w ramach projektu Pożyczka Rozwojowa, są udzielane wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie otrzymali wcześniej z niego pożyczki (jednocześnie informujemy, że o Pożyczkę Rozwojową mogą ubiegać się również przedsiębiorcy, którzy korzystali z innych projektów pożyczkowych ŁARR S.A., takich jak Pożyczka Rozwojowa 2020, Pożyczka na Modernizację Nieruchomości, Pożyczka Płynnościowa, Pożyczka Inwestycyjna, Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa).

Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00. 

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się nastronie https://larr.pl/jeremie2pr
← powrót