Nabór zgłoszeń do nowej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki – „Program wsparcia edukacji”.

Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 5 =
Link
4 + 5 =
obraz
Do dnia 31 lipca 2022 trwa nabór zgłoszeń do nowej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki – „Program wsparcia edukacji
Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania.
Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, działaniami o charakterze patriotycznym oraz popularyzacją sportu i aktywności fizycznej.
Program obejmuje dofinansowanie projektów (90% dotacja, 10 % wkład finansowy własny) w zakresie następujących działań:
  • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz innowacyjnych materiałów o charakterze edukacyjnym,
  • organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym rozwijających aktywność społeczną i zachęcających do aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,
  • organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów,
  • realizowanie innych przedsięwzięć wspierających przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
W ramach poszczególnych modułów można uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:
  • „Innowacyjna edukacja” – od 50.000,00. zł do 250.000,00 zł;
  • „Edukacja patriotyczna” – od 20.000,00. zł do 250.000,00 zł;
  • „Edukacja poprzez sport” – od 20.000,00 zł do 250.000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie: TUTAJ
W razie pytań proszę o kontakt z Biurem Partnerstwa i Funduszy, z p. Ewą Piotrowską, kontakt: e-mail: e.piotrowska@piotrkow.pl, tel. 44 732 18 40
← powrót