Łódzkie Innowacje Społeczne dla Zdrowia

Proszę określić gdzie leży problem:
1 + 9 =
Link
1 + 9 =
Obraz1
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przystępuje do zgłoszenia projektu "Łódzkie Innowacje Społeczne dla Zdrowia" w ramach programu “Nauka dla Innowacyjności” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem programu jest wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.  
Łódzkie Innowacje Społeczne dla Zdrowia - to zbiór aktywności mających za zadanie podkreślić znaczenie współpracy dającej wzajemne korzyści pomiędzy nauką a szeroko pojętym społeczeństwem, w szczególności lokalnym.   
Spójność celów projektu planujemy realizować poprzez:  
(Laboratorium Innowacji - 6 debat w wybranych powiatach i 2 konferencje w Łodzi)  
- Organizacje lokalnych i regionalnych wydarzeń, podczas których prezentowane są korzyści ze współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym oraz budowane są nowe relacje biznesowe. Wydarzenia lokalne zostaną przeprowadzone w sześciu powiatach województwa Łódzkiego, z największą ilością zgłoszonych partnerów projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy lokalnych usługodawców i producentów produktów pragnących dotrzeć do lokalnego klienta.   
(Akademia Kreatywności – 6 kursów dot. tworzenia innowacyjnych rozwiązań)  
- Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów angażujących lokalną społeczność, studentów i naukowców, oraz zainteresowanych przedsiębiorców do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Obecnie realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi kursy, w postaci Akademii Kreatywności otworzą się dla lokalnego społeczeństwa. Zawierają one ofertę zarówno dla osób po 50 r.ż (Silver Starters - kurs przeznaczony dla osób pragnących pozyskać wiedze z zakresu tworzenia innowacyjnych rozwiązań), jak i dla osób młodych (Smart-Up Lab – kurs przeznaczony dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z zakresu rozpoczynania nowych innowacyjnych działalności gospodarczych. W ramach realizacji Akademii Kreatywności planujemy również zaangażować uczniów szkół ponadpodstawowych do budowania struktur tzw. Lokalnych Ambasadorów Innowacji Społecznych. Ich głównym zadaniem poza upowszechnianiem wiedzy dot. przedsiębiorczości, jest także wsparcie w identyfikacji potrzeb lokalnego społeczeństwa jak i pomoc w walidowaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych czy usługowych.  
  
(Repozytorium Wyzwań Społecznych – otwarta platforma e-learningowa)  
  
- Rozbudowanie otwartej platformy e-learningowej o kursy dot. tworzenia innowacyjnych rozwiązań przeznaczone dla przedsiębiorców i lokalnych społeczności. Dostęp do platformy dedykowany jest wszystkim partnerom projektu. Zarówno podmiotom otoczenia społeczno-gospodarczego, jak i podmiotom działającym w obszarze nauki i oświaty.  

Dyrektorze!
Dołącz swoją szkołę do projektu!
Zakwalifikowani uczniowie otrzymają dostęp do platformy e-learningowej dot. tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Po ukończeniu szkolenia, uczniowie będą mogli zostać lokalnymi Ambasadorami Innowacji pro-społecznych. Poprzez zbieranie potrzeb lokalnego społeczeństwa będą mogli uczestniczyć w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Zainteresowane szkoły zapraszamy do wypełniania ankiety, celem uzyskania zaproszenia do udziału w projekcie:
https://forms.office.com/r/2eh9z87Z7P
Wrzesień 2021 - Rekrutacja partnerów
(szkoły ponadpostawowe)
Marzec - Maj 2022 - Szkolenia w formie e-learningów dla uczniów szkół
Czerwiec 2022 - Tydzień Wyzwań Społecznych
(debaty w 3 powiatach dot. lokalnych potrzeb społeczeństwa)
Wrzesień - Listopad 2022 - hackathony dla uczniów szkół ponadpodstawowych
przygotowujące do objęcia roli Lokalnych Ambasadorów Społecznych Innowacji
Grudzień 2022 - Prezentacje zespołów przed inwestorami (event Łódź)
Marzec - Maj 2023 - Szkolenia w formie e-learningów dla uczniów szkół
Czerwiec 2023 - Tydzień Wyzwań Społecznych
(debaty w 3 powiatach dot. lokalnych potrzeb społeczeństwa)
Wrzesień - Listopad 2023 - hackathony dla uczniów szkół ponadpodstawowych
przygotowujące do objęcia roli Lokalnych Ambasadorów Społecznych Innowacji
Grudzień 2023 - Prezentacje zespołów przed inwestorami (event Łódź)

Przedsiębiorco!
Dołącz do projektu!

Dostosuj swoje produkty/usługi do nowych potrzeb społeczeństwa. Interdyscyplinarne zespoły B+R stworzą dla Ciebie prototypy nowatorskich
rozwiązań. Udział w debatach i targach ugruntuje Twoją pozycje na lokalnym rynku.
Nie zwlekaj! (Start projektu marzec 2022)
Wypełnij ankietę by zdobyć zaproszenie do udziału w projekcie. Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu:
ciitt@umed.lodz.pl
Link do ankiety:
https://forms.office.com/r/gm8CW4gAH8
← powrót