Konsultacje społeczne „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027”

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =
Obraz2
Marszałek Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreiber zaprasza na konsultacje społeczne nowego programu „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027”.
Już 4 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 odbędzie się specjalne spotkanie w formule on-line dedykowane przedsiębiorcom z naszego regionu.
Organizatorzy chcą, aby spotkania te w większym stopniu niż poprzednie były okazją przedstawienia Państwa spostrzeżeń i uwag wobec kierunków wykorzystania środków unijnych w regionie zaplanowanych w FEŁ2027 i były formą wysłuchania publicznego.
 
Na spotkaniach tych ograniczymy naszą rolę do niezbędnego minimum, licząc na Państwa głos i opinię wobec przyjętych w programie rozwiązań. Mamy nadzieję, że ponad miesięczny okres od opublikowania projektu programu będzie wystarczający do wypracowania stanowiska wobec niego i zaprezentowania go podczas ww. spotkań.
 
Dlatego uprzejmie proszę o przekazanie w mailu zgłaszającym Państwa udział  w spotkaniu informacji o chęci zabrania głosu. Pozwoli nam to na właściwe przygotowanie spotkania.
 
Chcemy podkreślić, iż każda Państwa opinia, jako potencjalnych beneficjentów i odbiorców pomocy UE ma dla samorządu województwa łódzkiego szczególne znaczenie i pozwoli w większym stopniu dopasować program do zgłaszanych przez Państwa potrzeb.
 
 
Łączna wysokość środków w ramach FEŁ 2027 to: 2 636 312 374 EUR. Na kwotę tę składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 717 388 119 EUR, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - 574 571 053 EUR oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - 344 353 202 EUR.
 
 
 
Z projektem programu można zapoznać się pod adresem:
https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/5008-projektu-programu-fundusze-europejskie-dla-lodzkiego-2027
 
Link umożliwiający dołączenie do spotkania zostanie przesłany na adresy e-mailowe osób, które do 3 stycznia 2022 r. prześlą swoje zgłoszenie na adres e-mail: programowanie2020@lodzkie.pl.
← powrót