DOTACJA na uruchomienie działalności gospodarczej

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =
803
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów realizuje projekt "Kierunek na biznes - subregion piotrkowski”, który dotyczy jednorazowych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej i jest skierowany do mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu  piotrkowskiego.


Wsparcie w projekcie:
- szkolenie grupowe ( 30 godz.) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- stypendium szkoleniowe dla uczestników szkolenia grupowego,
- doradztwo indywidualne w przygotowaniu biznes planów (4 godz. na 1 osobę),
- bezzwrotna dotacja w wysokości  23 050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej,
-  wsparcie finansowe do kwoty 13.800 zł (wypłacane w transzach -  max 2.300 zł miesięcznie x 6 miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej).

Odbiorcy projektu:
- 40 osób w wieku 18-29 lat (w tym 19 kobiet i 21 mężczyzn), w tym:
- osoby pozostające bez pracy (m.in. osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo),
- osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku w wyniku pandemii COVID-19 (min. 80% uczestników projektu).
- osoby z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci, reemigranci.

Obszar wsparcia:
- osoby zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) z subregionu piotrkowskiego, tj.  z powiatu bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczańskiego, tomaszowskiego .

Ramy czasowe projektu:
- zaplanowano 2 nabory uczestników do projektu (20 osób w każdym naborze),
- planowane rozpoczęcie I naboru – 11/2021 rok,
- planowane rozpoczęcie II naboru – 03/2022 rok,
- zakończenie projektu - czerwiec 2023 roku.

Szczegółowe informacje:
- kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
- telefon: 665-945-800 lub 606-314-854
- e-mail: power@frgz.pl

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania TUTAJ
← powrót