„Dobry kurs na przyszłość” - program typu outplacement

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 5 =
Link
9 + 5 =
image001
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt, mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej u osób z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement.
Projekt skierowany jest do osób, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, poprzez umożliwienie im założenia własnej działalności gospodarczej.
W ramach  projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:
•  Wysokiej jakości usług szkoleniowych dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej;
•  Stypendium szkoleniowym;
•  Wsparciem bezzwrotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanym w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł;
•  Wsparciem finansowym pomostowym służącym pokryciu bieżących wydatków w wysokości 2 000,00 zł przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji pod linkiem https://larr.pl/aktualnosci/przedluzamy-rekrutacje-do-10072022-r---dobry-kurs-na-przyszlosc--2162​

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu 42 208 92 15 lub kontakt poprzez email: dobrykurs@larr.pl

 
← powrót