Dzisiaj: Piątek 27 stycznia 2023

Atrakcyjna nieruchomość na terenie Parku Poniatowskiego - do dzierżawy

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 1 =
Link
8 + 1 =
Żer

Ogłoszono przetarg na nieruchomość niezabudowaną, zlokalizowaną na terenie parku im. ks. J. Poniatowskiego.

Do dzierżawy przeznaczony jest teren o pow. 500 m2, stanowiący część działki nr 27, która razem z dz. 26 stanowi teren parku im. ks. J. Poniatowskiego wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt powinien mieć charakter zabudowy pawilonowej, parterowej jako uzupełnienie zagospodarowania parku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1ZP - zieleń urządzona. W strefie lokalizacji obiektów uzupełniających funkcje parkowe „C” wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, ustala się możliwość budowy obiektu budowlanego z przeznaczeniem na funkcje usługowe.Należy zachować funkcje ogólnodostepnego szaletu. Obowiązuje zakaz lokalizacji miejsc postojowych.  
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego - 6.500,00 zł/netto rocznie.
Termin przetargu - 17.03.2017 r.
Kontakt: Referat Gospodarki Nieruchomościami ul. Szkolna 28, pok. 58, tel. 7321853
← powrót