Dzisiaj: Niedziela 23 września 2018

Ważne! Komunikat w sprawie zmiany nazw ulic

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
zdjęcie
W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną zmianie uległy nazwy dwóch piotrkowskich ulic. Urząd Miasta przygotował krótką informację dla mieszkańców tych ulic w sprawie konieczności/lub braku konieczności wymiany dokumentów oraz poinformowania dostawców poszczególnych usług o zaistniałych zmianach.   
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonując postanowienia art. 6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016.744) podjęła uchwały w sprawie zmian nazw dwóch ulic:
- ul. „9-go Maja” otrzymała nazwę „9 Maja 1950”  - obowiązuje od 5 lipca 2017r.;
- ul. „Lucjana Rudnickiego” otrzymała nazwę „Leszka Białego”  - wejdzie w życie z dniem 5 października 2017r.

Zmiany te nie wpływają na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową ulicy. Dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu i inne dokumenty – zachowują ważność do czasu upływu ich terminu ważności.

MIESZKAŃCY ul. 9 MAJA 1950  (była ul. 9-go Maja)

W związku z tym, że uchwała dopuściła używanie skróconej nazwy „9 Maja”,  mieszkańcy nie są zobowiązani do zgłaszania tej zmiany do żadnego rejestru czy ewidencji.

MIESZKAŃCY ul. LESZKA BIAŁEGO (była ul. Lucjana Rudnickiego) powinni powiadomić:
- usługodawców z którymi podpisali umowę: banki, dostawcę energii elektrycznej, dostawcę gazu, dostawców usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne;
oraz:
- pracodawcę,
- przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola;
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS-u;
- Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;
- Urząd Skarbowy - osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć wniosek aktualizacyjny lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017;
- Wydział Ksiąg Wieczystych oraz sądy i inne organy, przed którymi toczą się postępowania, w których jest się stroną (uczestnikiem).


ZAŚWIADCZENIE  O AKTUALNYM ADRESIE JEST BEZPŁATNE – uzyskasz je w  Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 wejście „B” .
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy wolne od opłat są zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych.

URZĄD MIASTA we własnym zakresie dokona zmian w prowadzonych ewidencjach  i rejestrach m.in.:
- ewidencji meldunkowej
- ewidencji gruntów i budynków
- ewidencji podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
- zbiorze danych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
Oznacza to, że mieszkańcy nie mają obowiązku zgłaszania powyższych zmian w Urzędzie.
 
KOSZTY związane ze zmianą nazw ulic poniosą:
- Zarządcy budynków/właściciele nieruchomości zobowiązani do wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy,
- Mieszkańcy, przedsiębiorcy w przypadku zmiany pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.
← powrót