Dzisiaj: Niedziela 23 września 2018

Dodatkowy nabór na wymianę pieców

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
zdjęcie
Od 12 października trwa dodatkowy nabór wniosków do „Programu ograniczania niskiej emisji”. Czeka nawet 40 proc. dofinansowania na modernizację przydomowych kotłowni.
Urząd Miasta od kilku miesięcy realizuje zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie miasta poprzez wymianę źródeł ciepła" będące częścią programu ograniczania niskiej emisji. Jego głównym celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez m.in. wymianę starych kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zastosowanie pomp ciepła.

Osoby fizyczne oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą na ten cel pozyskać nawet do 40 proc. dofinansowania na modernizację kotłowni.

W podstawowym naborze do magistratu złożono 306 deklaracji.
- Obecnie podpisywane są umowy z odbiorcami, którzy zadeklarowali przystąpienie do programu. Jednakże w związku z rezygnacją części osób z podpisania umowy ogłosiliśmy dodatkowy nabór na tzw. listę rezerwową - informują magistraccy urzędnicy i zaznaczają, że o przyznaniu dofinansowania decydować będzie wysokość osiąganego efektu ekologicznego, czyli zmniejszenie zanieczyszczenia.
- Pieniądze na konto właściciela nieruchomości trafią po wykonaniu i prawidłowym rozliczeniu inwestycji.

Umowy z osobami z listy rezerwowej, których deklaracje przeznaczone będą do realizacji, podpisane zostaną po zaakceptowaniu zmian przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Jak zaznaczają urzędnicy wymiana źródła ciepła powinna nastąpić po podpisaniu umowy i zakończyć się wraz z rozliczeniem do 31 sierpnia 2018 r. (jest to okres, w którym poniesione wydatki na zadeklarowany cel stanowią koszty kwalifikowane).

Dodatkowy nabór deklaracji trwa od 12 do 25 października. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (ul. Szkolna 28)  lub pod numerami telefonu: 44 732 18 46, 44 732 18 47.
Stosowny druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 lub przy ul. Szkolnej 28 lub z załącznika poniżej.

Załączniki artykułu

deklaracja (Pobrań: 288)
← powrót