Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŁSSE korzystają z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.
Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:
  - nowej inwestycji
  - utworzenia nowych miejsc pracy.
Wysokość pomocy publicznej wynosi:
  55%   dla małych przedsiębiorstw
  45%   dla średnich przedsiębiorstw
  35%   dla dużych przedsiębiorstw

NOWY TEREN W STREFIE

Dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Piotrkowskiej Podstrefie ŁSSE, miasto przygotowało ponad 5 hektarowy teren przy ul. Wronia/Błotna. Obecnie trwają prace legislacyjne, jeszcze w tym roku teren powinien zostać włączony do ŁSSE. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy pozwalają na lokalizację obiektów przemysłowo-produkcyjnych i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, przebiegającej w ulicy oraz bocznicy kolejowej.


INWESTYCJE W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

Firma Haering to światowy lider w branży obróbki skrawaniem, wytwarza części toczone dla takich światowych koncernów jak: Bosch, Siemens, Daimler-Chrysler. Zakład w Piotrkowie powstał w 2001 r. i w chwili obecnej zatrudnienie w nim znajduje  1900 osób. W 2005 r. firma została objęta statusem łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. W związku z istnieniem Firmy docelowo na rynku poddostawców zatrudnienie znajdzie około 1500 osób.  Firma została uznana za największego inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 2005 r. W tym samym roku ruszyła rozbudowa istniejących hal produkcyjnych na terenach przyległych do zakładu. Etapy rozbudowy części produkcyjnej zakładu: 2001 – 9 500 m2 2005 – 26 000 m2 2015 – 56 000 m2. Firma Haering Polska zakończyła w roku 2015 budowę nowoczesnego centrum praktycznej nauki zawodu, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne w odpowiednio wyposażonych salach dydaktycznych oraz praktyczne przy wykorzystaniu najnowocześniejszego parku maszynowego w branży obróbki skrawaniem.
Na terenie piotrkowskiej podstrefy łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej działają również mniejsze podmioty: Huta Szkła „Feniks 2”, Reculer Sp. z o.o. W 2013 r. zezwolenie na działalność otrzymała Huta Szkła "Anewal".